Gamle kyststen får nyt liv på Aarhus Havn

Artiklen er oprindeligt udgivet af Aarhus Havn

Aarhus Havn har indgået en aftale med Ejendomsselskabet Olav de Linde om genbrug af en større mængde sten, der er dukket frem i forbindelse med udviklingen af Mindet på Mindet 6. Aarhus Havn har som målsætning at blive Østersøområdets mest bæredygtige havn. Der er godt gang i byggeprojekterne i Aarhus – både på havnen og rundt omkring i byen. Det er derfor oplagt, at Aarhus Havn griber de muligheder, der opstår for genbrug.


Ejendomsselskabet Olav de Linde er lige nu i gang med en større udgravning på Mindet 6. Under udgravningen fandt de en større mængde sten. Disse sten har historiske rødder til Aarhus Havn, idet de tidligere har været en del af kystsikringen. Derfor gav det mening for Ejendomsselskabet Olav de Linde at disse sten fik nyt liv på Aarhus Havn, fortæller Martin Reinhold Nielsen, der er senior projektchef hos Ejendomsselskabet Olav de Linde:


”Nede i udgravningen på Mindet 6 har vi afdækket en større mængde store sten, der tidligere dannede kystsikring. Denne gamle kystsikring løber tværs igennem udgravningen og skal fjernes i forbindelse med udviklingen af Mindet. Vi går meget ind for genbrug hos Ejendomsselskabet Olav de Linde, så vi har foreslået Aarhus Havn, at vi afleverer stenene til Havnen, så de kan genanvendes til en ny kystsikring, og det synes de heldigvis var en rigtig god idé.”


Aarhus Havn arbejder med bæredygtighed i hele værdikæden. Det vil sige, at havnen ikke kun retter blikket mod Aarhus Havns eget CO2-aftryk. Men også med at nedbringe CO2-aftrykket, der kommer fra de produkter, man bruger. Derfor er det ifølge havnens driftsdirektør, Anne Zachariassen, oplagt, at de gamle kystsikringssten bliver genbrugt som kystsikring på den kommende Yderhavn:


“I slutningen af 1800-tallet var de en vigtig del af kystsikringen af Aarhus Havn, men blev dækket til ved en udvidelse omkring 1910. Det er rigtig godt, at vi nu har fået muligheden for at genbruge de gamle historiske sten. De kommer til at indgå i vores nye kystsikring på den kommende Yderhavn, og de vil dermed genoptage deres funktion som kystsikringssten, hvor de endnu en gang skal være med til at sikre virksomhederne på havnen mod Aarhusbugtens bølger.”


Aarhus Havn arbejder med flere projekter, hvor der indgår genbrugsmaterialer. Det vil også indgå i etableringen af den kommende Yderhavn. Her vil Aarhus Havn for eksempel genanvende overskydende jord fra anlæggelsen af Marselistunnelen og andre anlægsprojekter i Aarhus.


Seneste nyt
fra mindet

Se flere nyheder

Støbning af kæmpe bundplade gennemført med succes

     

Læs mere

To visionære tagterrasser inviterer offentligheden indenfor

Læs mere

Gamle kyststen får nyt liv på Aarhus Havn

Læs mere