Før, nu og fremtiden

Mindet har siden 700-tallet været et sted, mennesker mødtes for at handle, og sådan bliver det også i fremtiden.


For mere end 1200 år siden anløb der handelsskibe ved åens udløb, og Mindet var i vikingetiden mundingen, vikingernes flåde kom flyvende ud af.


Da Árós blev til Aarhus, var Mindet et knudepunkt for handel, og der blev skrevet historie i området, da nordens største siloanlæg med et tilhørende kornlager blev opført. Anlægget er i dag kendt som De Fem Søstre og kornlageret er der, vi bygger Mindet. Kornlageret blev taget i brug i 1927, mens begge bygninger blev officielt indviet i 1928.


Nu slutter historien ring. Vi bygger landets højeste kontorhøjhus på Mindet, og vi sikrer dermed, at området også i fremtiden vil være samlingspunkt for handel og vandel.


Du kan herunder læse Mindets historie i highlights, eller du kan klikke på linket for en længere version.


5

Nedslag fra Mindets historie

  • Man ved, at de første handelsskibe kom sejlende til Mindet i 770'erne.

  • Havnen lå ved åen, indtil man i 1841 valgte at bygge en kysthavn

  • Kysthavnen og jernbanen fik kun Aarhus til at vokse

  • I 1928 blev De Fem Søstre med det tilhørende lager indviet

  • I 2022 påbegyndtes byggeriet af fremtidens Mindet

Havnen ved åen

770-1800-tallet

Man ved, at Mindet siden 770’erne har været et sted, mennesker mødtes for at handle, og dengang fungerede Mindets sandbanker som anløbspladser til skibe.


Mindet betyder mundingen på oldnordisk, og mundingen var gennem vikingetiden et sted, vikingernes skibe kunne komme flyvende ud mod fjenden fra, samtidig med, at området var et samlingspunkt for handel.


Som tiden gik, voksede der en by op rundt om Mindet. Byen med navnet Aarhus har været kendt siden 900-tallet, og gennem de næste 1000 år voksede byen og havnen sig større og større.


Et maleri fra omkring 1847-1851 viser havnebygninger, mennesker og skibe ved den gamle åhavn. Foto: Hans Frederik Meyer Visby, Aarhus Stadsarkiv.


Vokseværk

1800-tallet til 1841

Havnen ved Aarhus lå langs åen til ind i 1800-tallet. Man gjorde, hvad man kunne for at gøre havnen større, men i 1841 accepterede bystyret i Aarhus, at der blev anlagt en ny havn ved Aarhus, en kysthavn.


Byens bedre borgerskab skød penge i projektet og krævede, at havnebassinnet blev dybt nok til, at store skibe i fremtiden kunne anløbe Aarhus. Bystyret accepterede, og byggeriet kunne gå i gang.


Fotoet omkring 1864-1866 er taget fra Lodshuset og viser den første jernbanebro, der gik over åen. Foto: Andreas Fritz, Aarhus Stadsarkiv.


Den nye handelsplads

1841-1928

Arbejdet med at udvide havnen foregik fra 1845 til 1861. Et år senere kom jernbanen til Aarhus, og den den nye havn og den nye jernbane fik stor betydning.


Der kom flere varer til Aarhus med tog, og der sejlede flere og større skibe til og fra havnen. Havnens popularitet voksede, og i løbet af 1920’erne blev der skrevet et nyt kapitel i Mindets historie.


Aarhus Havn med toldboden midt i billedet på et postkort fra 1900-1910. Ukendt Fotograf 1900-1910, Aarhus Stadsarkiv.


De fem søstre

1928

I 1928 kunne Jydsk Andels-Foderstofforretning (i dag DLG) indvie nordens største siloanlæg i beton, fordelt på to særskilte bygninger.


Den ene er i dag kendt som De Fem Søstre og den anden, et såkaldt oliekagepakhus, er der, det nye Mindet nu bliver bygget. De to bygninger var forbundet med en bro over den vej, der i dag hedder Sydhavnsgade.


De Fem Søstre var 33 meter høj og blev opført til kornoplag og foderblanding. Den ydre facade bestod af fem ens gavle, hvilket var årsagen til at bygningen i folkemunde fik navnet De Fem Søstre. Der, hvor Mindet ligger i dag, lå den anden bygning, et oliekagepakhus, og hele anlægget blev officielt indviet i maj 1928.


De Fem Søstre, broen over vejen og oliekagepakhuset ses her på et foto fra omkring 1930-1935. Foto: Hammerschmidt Foto, Aarhus Stadsarkiv.


Det nye Mindet

I dag

Der er sket rigtig meget i de mere end 1200 år, der er gået, fra de første sejlskibe anløb ved Mindet og til i dag.


Aarhus Havn har udviklet sig, men Mindet kommer også i fremtiden til at være et sted, mennesker mødes for at handle.


Sådan kommer det nye Mindet til at se ud. Illustration: Erik Nord Arkitekter.


Kilder:


Aarhuswiki.dk/wiki/Aarhus_Havns_Historie


Danmarkshistorien.dk/vis/materiale/bytyper-havnen-i-byen-historien-om-aarhus-havn/


Aarhushavn.dk


Havnebilleder – 200 billeder af Aarhus Havn 1845-2016


https://denstoredanske.lex.dk/Aarhus